Giới thiệu về Vua Sale

Vua Sale ra đời tháng 6 năm 2019 với mục tiêu kết nối nhà bán lẻ với khách hàng trên toàn quốc.

Chúng tôi không chỉ tập trung một lĩnh vực thời trang mà nơi đây bán đầy đủ tất cả các mặt hàng mà khách hàng mong muốn và nhà cung cấp có thể đáp ứng nhu cầu.

Nhiệm vụ

Chúng tôi mang nhiệm vụ xây dựng một nền tảng giúp kết nối nhà bán lẻ với khách hàng dễ dàng nhất.